ภาพยนตร์ จิตวิญญาณของพิกซาร์ คือ ‘ความสับสนที่งดงาม’

แอนิเมชั่นล่าสุดจากผู้สร้าง Inside Out และ Up ให้ความสำคัญกับความหมายของชีวิต มันสวยงาม แต่ล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมาย Nicholas Barber ให้เหตุผล